𝐑𝐎𝐔𝐓𝐄 𝐃𝐔 𝐒𝐎𝐋𝐄𝐈𝐋 𝐨𝐩𝐧đĸ𝐞𝐮𝐰 đĸ𝐧 ’𝐭 𝐕𝐞𝐧 !
đ˜ģ𝘰𝘮đ˜Ļđ˜ŗđ˜ĸđ˜ˇđ˜°đ˜¯đ˜Ĩđ˜¤đ˜°đ˜¯đ˜¤đ˜Ļđ˜ŗđ˜ĩ đ˜Ēđ˜¯ đ˜Ĩđ˜Ļ đ˜ĩđ˜ļđ˜Ēđ˜¯ đ˜Ŗđ˜Ēđ˜Ģ 𝘭đ˜ĸ đ˜Ŗđ˜Ēđ˜Ļđ˜¯đ˜ˇđ˜Ļđ˜¯đ˜ļđ˜Ļ
Wat een magische avond was het vrijdag 1 september 2023 bij la bienvenue:
– topmuzikanten Marcel Joosten, Willem Suilen en Jo Didderen
– heerlijke sfeer
– goedgemutste weergoden
– fantastische hulptroepen
– hÊÊl fijn publiek

Onze tuin leek wel een sprookje, een stukje Frankrijk in ‘t Ven. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

KLIK HIER voor een sfeervolle videocompilatie.